De gemeente Veenendaal en de Bibliotheek Veenendaal hebben het landelijke project Boekstart in de Kinderopvang gezamenlijk met de diverse kinderopvangcentra in Veenendaal opgestart. Kinderopvang Super in Veenendaal neemt deel aan dit 3-jarige project voor alle kinderen van 0-4 jaar met alle locaties. De Bibliotheek Veenendaal komt op onze locaties Boekstart introduceren. Het leren van taal start al op een jonge leeftijd. Vanaf de geboorte preventief aandacht hebben voor de taalontwikkeling biedt betere kansen om het eventuele gat in taalachterstand zo klein mogelijk te houden. Extra aandacht besteden aan het leesplezier en de leesmotivatie van jonge kinderen in de kinderopvang zal zorgen voor een betere aansluiting op het leesonderwijs in de onderbouw van de basisschool. Dagelijks voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling en de wereldoriëntatie van kinderen. Het doel van deze structurele samenwerking is de preventieve taal-en leesbevordering voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Werken aan (voor)leesplezier en (voor)leesmotivatie heeft als doel taalachterstand bij jonge kinderen tegen te gaan en laaggeletterdheid te voorkomen.

Binnen alle locaties van Kinderopvang Super in Veenendaal wordt er gezorgd voor een rijke en stimulerende leesomgeving. De leeshoek wordt per thema opnieuw ingericht met nieuwe en actuele prentenboeken die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. De pedagogisch medewerkers worden getraind in het interactief voorlezen. De dagelijkse voorleesmomenten op het kinderdagverblijf en de peuteropvang worden vastgelegd in een voorleesplan. Samen met de Bibliotheek gaan we meer voorleesmomenten creëren voor de kinderen en voor jullie als ouders. Ook thuis voorlezen is van belang waardoor de leesopvoeding vanuit de kinderopvang thuis voortgezet wordt. Op de website www.boekstart.nl en www.bibliotheekveenendaal.nl kunnen jullie alvast meer informatie vinden over Boekstart en voorlezen.

Op 30 januari kwamen Evelien en Dagmar die werkzaam zijn voor de Bibliotheek Veenendaal en zijn Boekstart consulenten. Hieronder een mooi artikel van Kinderopvang SUPER in Veenendaal in de Veenendaal Totaal.