SPECIALIST KIND ONTWIKKELINGSCOACH

Binnen Kinderopvang Super in Veenendaal hebben we een ontwikkelingscoach. De specialist kind ontwikkelingscoach heeft expertise op het gebied van de ontwikkeling en leren van kinderen van 0 tot 13 jaar. De specialist kind ontwikkelingscoach is een professional die gespecialiseerd is in de specifieke ontwikkelingsgebieden en ontwikkelingsniveaus van het kind.

Zij draagt zorg voor het optimaal benutten van ontwikkelingskansen van het kind door een passend aanbod voor het kind te creëren.

De specialist kind ontwikkelingscoach werkt preventief en observeert de groepsdynamica en het individuele kind. De specialist kind ontwikkelingscoach kan ook worden ingeschakeld door de locatiecoördinator voor extra observaties. De locatiecoördinator vraagt hiervoor toestemming aan de ouders/verzorgers. De locatiecoördinator vraagt de specialist kind ontwikkelingscoach voor extra observaties op de groep wanneer er extra aandacht nodig is voor de ontwikkeling en ondersteuning van het kind.

De specialist kind ontwikkelingscoach werkt samen met de pedagogisch coach en beleidsmedewerker VE wat betreft het monitoren van de ontwikkeling van het VE-kind zowel op het educatieve vlak zoals taal en voorbereidend rekenen als op sociaal-emotioneel gebied.

De specialist kind ontwikkelingscoach:

 • Volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling van de kinderen met behulp van Pravoo;
 • Observeert de ontwikkeling van het kind aan de hand van het plan van aanpak zorgkinderen,
 • Observeert de groepsdynamica en het individuele kind in groepssituaties en stelt in overleg met de mentor een plan van aanpak zorgkinderen op;
 • Bespreekt de observaties van de groep en het kind met de locatiecoördinatoren, mentoren en ouders/verzorgers;
 • Adviseert over extra interne en/of externe hulp;
 • Stelt in overleg met de mentor een plan van aanpak zorgkinderen en VE-kinderen voor het individuele kind op;
 • Evalueert het plan aan aanpak zorgkinderen voor het individuele kind en geeft handelingsadviezen aan de mentoren;
 • Zoekt mogelijkheden om het welbevinden en de spelbetrokkenheid van het kind te vergroten;
 • Adviseert de mentoren over de begeleidings-, speel- en ontwikkelingsbehoeften van hun mentorkinderen;
 • Ondersteunt de mentoren bij het zoeken naar passend materiaal ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen;
 • Stelt voor het individuele VE-kind een plan van aanpak zorgkinderen en VE-kinderen op.