VVE-erkend SUPER in VeenendaalVVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wanneer uw kind via het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft gekregen kunt u uw dochter of zoon aanmelden bij SUPERclub van Kinderopvang SUPER in Veenendaal.

VVE is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op de locaties van SUPER in Veenendaal komt tot stand met de methode Peuterplein. Zo zorgt SUPER in Veenendaal ervoor dat alle kinderen, zowel op de peuterspeelzalen als op de kinderdagverblijven, goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

Hoe werkt VVE dan?

VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen. Kinderopvang SUPER in Veenendaal werkt met het observatie-programma KIJK dat een mooie doorgaande leerlijn naar de basisschool waarborgt.

De voordelen van VVE!

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen;

Dagdelen

Kinderen met een VVE-indicatie kunnen vanaf twee jaar en zes maanden bij Kinderopvang SUPER in Veenendaal geplaatst worden. Zij komen vier dagdelen per week, namelijk twee ochtenden van 08.15-12:00 en twee middagen van 13.00-16:15. Drinken, eten en luiers zijn inbegrepen. Kinderen met een VVE-indicatie zijn veertig weken per jaar welkom en zijn week 1, de bouwvakantie en week 52 vrij, de andere 7 weken kunnen ouders zelf indelen.

Ouderbijdrage

De gemeente in Veenendaal subsidieert de VVE van Kinderopvang SUPER in Veenendaal. De ouderbijdrage is vanaf 2019 afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van ouders.  Wanneer het kind drie jaar is worden de ouders uitgenodigd voor het ouderprogramma dat bij de VVE-indicatie inbegrepen is. Het CJG  (Centrum voor Jeugd en Gezin) verzorgt de bijeenkomsten die bij dit ouderprogramma horen.

Locaties met VVE 

Bij Kinderopvang SUPER in Veenendaal zijn drie locaties waar u ’s ochtends van 08:15 uur tot 12:00 uur en ’s middags van 13:00 uur tot 16:15 uur voor VVE terecht kunt. Er zijn op sommige locaties wachtlijsten maar vaak kan uw kind kan veelal meteen geplaatst worden mits uw kind de leeftijd van twee jaar en zes maanden heeft.

De drie locaties zijn:

  • SUPERclub Noord, Tweespan 37, Veenendaal
  • SUPERclub Oost, Spiesheem 54, Veenendaal
  • SUPERclub West, Oudeveen 230, Veenendaal