VVE-erkend SUPER in VeenendaalVVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wanneer uw kind via het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft gekregen kunt u uw dochter of zoon aanmelden bij SUPERclub van Kinderopvang SUPER in Veenendaal.

VVE is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op de locaties van SUPER in Veenendaal komt tot stand met de methode Peuterplein. Zo zorgt SUPER in Veenendaal ervoor dat alle kinderen, zowel op de peuterspeelzalen als op de kinderdagverblijven, goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

Hoe werkt VVE dan?

VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen. Kinderopvang SUPER in Veenendaal werkt met het observatie-programma KIJK dat een mooie doorgaande leerlijn naar de basisschool waarborgt.

De voordelen van VVE!

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen;

Dagdelen

Kinderen met een VVE-indicatie kunnen vanaf twee jaar en drie maanden bij Kinderopvang SUPER in Veenendaal geplaatst worden. Zij komen drie dagdelen per week, namelijk twee dagdelen van drie uur en één dagdeel van vier uur. Drinken, eten en luiers zijn inbegrepen en tijdens het dagdeel van vier uur eet het kind een broodje mee. Kinderen met een VVE-indicatie zijn veertig weken per jaar welkom en zijn de schoolvakanties vrij.

Ouderbijdrage

De gemeente in Veenendaal subsidieert de VVE van Kinderopvang SUPER in Veenendaal. Er wordt dan nog een maandelijkse ouderbijdrage van €12,50 bij u in rekening gebracht.  Wanneer het kind drie jaar is worden de ouders uitgenodigd voor het ouderprogramma dat bij de VVE-indicatie inbegrepen is. Het CJG  (Centrum voor Jeugd en Gezin) verzorgt de bijeenkomsten die bij dit ouderprogramma horen.

Locaties met VVE 

Bij Kinderopvang SUPER in Veenendaal zijn drie locaties waar u ’s ochtends van 08:30 uur tot 11:30 uur of van 08:30 uur tot 12:30 uur (uw kind eet dan een broodje mee) en ’s middags van 13:00 uur tot 16:00 uur voor VVE terecht kunt. Er zijn geen wachtlijsten en uw kind kan veelal meteen geplaatst worden mits uw kind de leeftijd van twee jaar en drie maanden heeft.

De drie locaties zijn:

  • SUPERclub Noord, Tweespan 37, Veenendaal
  • SUPERclub West, Appelvink 1, Veenendaal
  • SUPERclub West, Oudeveen 230, Veenendaal