VVE-erkend SUPER in VeenendaalPEUTEROPVANG MET VE: Voorschoolse Educatie

Wanneer uw kind via het consultatiebureau een indicatie voor Peuteropvang met Voorschoolse Educatie (VE) heeft gekregen kunt u uw dochter of zoon aanmelden bij SUPERclub van Kinderopvang SUPER in Veenendaal.

Peuteropvang met VE is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op de locaties van SUPER in Veenendaal komt tot stand met de methode Peuterplein. Zo zorgt SUPER in Veenendaal ervoor dat alle kinderen, zowel op de peuterspeelzalen als op de kinderdagverblijven, goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

Hoe werkt Peuteropvang met VE dan?

Peuteropvang met VE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen. Kinderopvang SUPER in Veenendaal werkt met het observatie-programma Pravoo dat een mooie doorgaande leerlijn naar de basisschool waarborgt.

De voordelen van Peuteropvang met VE!

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen;

Dagdelen

Kinderen met een Peuteropvang met VE-indicatie kunnen vanaf twee jaar en zes maanden bij Kinderopvang SUPER in Veenendaal geplaatst worden. Zij komen vier dagdelen per week, namelijk twee ochtenden van 08.15-12:00 en twee middagen van 13.00-16:15. Drinken, eten en luiers zijn inbegrepen. Kinderen met een Peuteropvang met VE-indicatie zijn veertig weken per jaar welkom. De weken dat er géén VE aangeboden wordt zijn in 2021: week 8, week 18, de bouwvakantie (week 31, 32 en 33) en week 52.

Ouderbijdrage

De gemeente in Veenendaal subsidieert de Peuteropvang met VE van Kinderopvang SUPER in Veenendaal. De ouderbijdrage is vanaf 2019 afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van ouders.  Wanneer het kind drie jaar is worden de ouders uitgenodigd voor het ouderprogramma dat bij de Peuteropvang met VE-indicatie inbegrepen is. Veens Welzijn verzorgt de bijeenkomsten die bij dit ouderprogramma horen.

Locaties met Peuteropvang met VE 

Bij Kinderopvang SUPER in Veenendaal zijn vier locaties waar u ’s ochtends van 08:15 uur tot 12:00 uur en ’s middags van 13:00 uur tot 16:15 uur voor Peuteropvang met VE terecht kunt. Er zijn op sommige locaties wachtlijsten maar vaak kan uw kind kan veelal meteen geplaatst worden mits uw kind de leeftijd van twee jaar en zes maanden heeft.