GESUBSIDIEERDE PEUTEROPVANG: PEUTERWERK

Vanaf juli 2017 reikt de Gemeente Veenendaal Peuterwerk subsidie uit.
Kinderopvang Super in Veenendaal regelt subsidie voor alle peuters in Veenendaal tussen 2-4 jaar. Elke peuter in Veenendaal heeft recht op 2 keer per week peuterspeelzaal. U komt in aanmerking voor Peuterwerk als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag (bijvoorbeeld omdat u of uw partner niet werkt). Uw peuter komt 2 ochtenden per week (08.45 – 11.45 uur) in totaal 6 uur. U betaalt zelf slechts een eigen bijdrage die wordt berekend naar aanleiding van uw gezamenlijk inkomen. De gemeente vergoedt de rest van de kosten met een subsidie.
Peuterwerk bieden wij op alle locaties.