Veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang

Per wanneer stopt de noodopvang?

De noodopvang is per 1 juli 2020 gestopt.

Wanneer moet mijn kind thuis blijven?

Het kind mag niet naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) als:

 • het kind 1 van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden Celsius), plotseling verlies van reuk of smaak, of een combinatie van deze klachten; 
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.  

Er geldt een uitzondering voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool met neusverkoudheid. Voor deze kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft;
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Mag mijn kind met neusverkoudheid naar de kinderopvang?

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voor kinderen in groep 3 en hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:

 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19. Dat zijn: verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (boven 38 graden Celsius), benauwdheid, en/of verlies van reuk of smaak.
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Waarom mogen jonge kinderen wel met neusverkoudheid naar de kinderopvang?

Jonge kinderen zijn vaak verkouden en worden daarom nu vaak geweigerd door de kinderopvang omdat neusverkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kinderopvang.

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar de kinderopvang?

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent de ouder deze klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Bij twijfel, of als de klachten anders zijn dan gewend, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang mogen. Zie hiervoor de bovenstaande vragen.

Kan ik mijn kind laten testen? 

Per 1 juni kan iedereen (dus ook kinderen) met de volgende klachten zich laten testen:

 • neusverkoudheid;
 • loopneus;
 • niezen;
 • hoesten;
 • verhoging (tot 38 graden) of koorts (vanaf 38 graden) en/of;
 • plotseling verlies van reuk of smaak.

Kinderen kunnen op verzoek van de ouders worden getest. Ouders zijn echter niet verplicht om hun kind te laten testen.

Scholen en kindercentra mogen niet eisen dat een kind wordt getest. Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld. Bij een negatieve testuitslag mag het kind naar de kinderopvang, als het alleen neusverkouden is en verder niet ziek.

Als op de kinderopvang in een groep 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om deze kinderen te testen. De kinderopvangorganisatie neemt dan contact op met de GGD. Zie ook de Handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 op kindercentra en basisscholen.

Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Tot wanneer krijgen ouders de eigen bijdrage vergoed?

De vergoeding die ouders van de overheid ontvingen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang is gestopt. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni.

Ik ben mijn baan verloren, wat moet ik doen?

Na het verlies van werk loopt uw recht op kinderopvangtoeslag nog drie maanden door. Afhankelijk van het aantal uren dat u heeft opgebouwd, heeft u mogelijk nog langer recht op kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie over kinderopvangtoeslag bij stoppen met werken of werkloos worden op de website van de Belastingdienst.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Deze zijn voor ons leidend.