Corona en kinderopvang: informatie voor ouders en betrokkenen 

Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage 

Ouders wordt gevraagd de rekening door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert. Door de sluiting hoeft u uw kinderopvangtoeslag niet aan te passen. Alle ouders moeten er wel voor zorgen dat hun normale gegevens voor de kinderopvangtoeslag kloppen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld hun contracturen of inkomen.  

Regels als kinderen (verkoudheid)klachten hebben

Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen kunt u nakijken aan de hand van de beslisboom.

Kinderen die tot de risicogroep behoren:

  • Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. 
  • Als ouders twijfelen of hun kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding. 
  • Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan. 

Regels voor kinderen die naar het buitenland zijn geweest

Is een gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen thuis (in quarantaine). Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school, sport en opvang, zolang zij geen klachten hebben. 

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest 

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen. 

Kinderen testen op coronavirus 

Heeft uw kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of uw kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van uw kind en hoe erg de klachten zijn.

Protocol voor de kinderopvang en gastouders

In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten. 

Klachten uitvoering protocol op mijn kinderopvang

Bij klachten over de uitvoering van het protocol Kinderopvang kunnen ouders contact opnemen met de kinderopvangorganisatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin staat hoe zij klachten behandelen.  

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Deze zijn voor ons leidend.