BABYSPECIALISTEN

Bij kinderopvang SUPER in Veenendaal worden kinderen vanaf 0 tot 13 jaar opgevangen. Het werken met baby’s vraagt een hele andere manier van werken van de pedagogisch medewerkers dan het werken met oudere kinderen. Onze leidsters van de minigroepen hebben dan ook de opleiding babyspecialist op HBO werk- en denkniveau gevolgd.

Tijdens deze opleiding zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Baby’s hebben een rustige benadering nodig. Wij zijn gewend te leven in de 5e versnelling. Bij de baby’s schakelen we terug naar de 1e versnelling. We hebben geleerd om een baby heel rustig op te pakken en daarbij altijd te vertellen wat we gaan doen. Bijvoorbeeld tijdens een verschoonmoment; we leggen de baby rustig op de commode en vertellen dat we hem gaan verschonen en vertellen daarna bij elk stapje dat we nu gaan doen. Op deze manier maken we alles voorspelbaar voor de baby en is het ook nog eens goed voor de taalontwikkeling.
  • Baby’s zijn gevoeliger voor prikkels. Daarom zorgen we voor een prikkelarme omgeving. We hebben op de groep een speelgedeelte speciaal ingericht voor de jongste kinderen. Hier kunnen ze rustig spelen. Een pedagogisch medewerker zit op de grond bij de baby’s en speelt mee of observeert.
  • Een baby volgt altijd zijn eigen ritme. We reageren op de eerste slaapsignalen en leggen een baby dan rustig in bed. Ook qua voeding volgen we zoveel mogelijk het ritme dat een baby gewend is. We nemen hier de tijd voor, dit is een moment waarbij volle aandacht voor de baby erg belangrijk is.
  • Tijdens de opleiding komt ook de communicatie met baby’s aan bod. Hierdoor kunnen we al snel inspelen op de behoeftes van een baby.

De opleiding is een waardevolle aanvulling en maakt naast de liefde voor deze jongste kinderen onze pedagogisch medewerkers op de minigroepen echte babyspecialisten!